Reportatge gràfic del 29 M

Podeu visionar totes les imatges del llibre que hem creat